Avís legal

Condicions d’ús del web

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, SEDIBAC us informa que el titular d’aquest lloc web és SEDIBAC, amb CIF G60377363 i domicili social a SEDIBAC, carrer de València, 459-461 ent. 1ª, 08013 Barcelona, inscrita a la Generalitat de Catalunya amb el número 14.514. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@sedibac.org.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús a través del lloc web de SEDIBAC confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per el web de SEDIBAC, totes les condicions d’ús aquí establertes, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines del web de SEDIBAC proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en quant a l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per SEDIBAC per a l’accés a certs continguts o serveis oferts al web. També serà responsable de l’ús que en pugui fer de les claus de accés que hagi obtingut en emplenar els esmentats formularis.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per SEDIBAC contràriament al disposat per les presents condicions, per la llei, per la moral, pels bons costums o per l’ordre públic, o que, de qualsevol altre manera, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament mateix del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

SEDIBAC no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs web de la xarxa.

Així mateix, no garantirà tampoc la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que s’hi pugui accedir mitjançant els enllaços.

SEDIBAC declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, se’n pogueren derivar de la navegació a través de les seves pàgines. En consequència, SEDIBAC no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que pogués patir l’usuari a causa de la navegació per internet.

Modificacions

SEDIBAC es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, al contingut del seu lloc web, tant pel que fa referència als continguts com a les condicions d’ús del mateix o de les condicions generals de contractació. Le esmentades modificacions es podran realitzar, a través del seu lloc web, de qualsevol forma admissible en dret, i seran d’obligat cumpliment durant el temps en que es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per d’altres posteriors.

Reserva de cookies

SEDIBAC es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari a través del seu lloc web per tal de facilitar la personalització i la comoditat de la navegació.

Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, SEDIBAC informa de que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes els nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que l’hi siguin instal·lades al seu disc dur. Tanmateix, per a l’accés al lloc web de SEDIBAC no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

Serveis de contractació per internet

Certs continguts del lloc web de SEDIBAC contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús d’aquests requerirà la lectura y acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establides a l’efecte per SEDIBAC.

Protecció de dades

De conformitat amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), SEDIBAC informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals aconseguides per la Societat mitjançant els formularis situats a les seves pàgines seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de SEDIBAC, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, SEDIBAC informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant un escrit a l’adreça SEDIBAC, carrer de València, 459-461 ent. 1ª. 08013 Barcelona.

Mentre no ens sigui comunicat el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment a fer-ne ús per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Propietat intel·lectual

SEDIBAC, per si o com a cessionària, es titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu: imatges, so, audio, vídeo, textes, etc). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment dels articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de la Propietat Intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i l’utilització, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol soport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expresa de SEDIBAC.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SEDIBAC. Podrà visualitzar els elements del lloc web i fins i tot imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quan sigui única i exclusivament per al seu ús personal i privat. L’usuari s’abstindrà de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de SEDIBAC.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

SEDIBAC es reserva tanmateix la facultat de presentar les acciones civils o penals que consideri oportunes a causa de l’ús indegut del seu lloc web, així com dels seus continguts, o bé per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i SEDIBAC serà regida per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De surgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària cumplint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. SEDIBAC té el seu domicili a Barcelona, Espanya.