Dimecres Actius

Supervisió de casos

SEDIBAC Professional

Què significa ser soci de SEDIBAC Professional?

Existeix un ampli nombre de socis de SEDIBAC que utilitzen la Teràpia Floral de forma professional, bé com a teràpia de fons, o com a complement d’altres. És per això que hem creat SEDIBAC Professional, la branca professional de SEDIBAC.

SEDIBAC Professional aglutina totes les persones Terapeutes Florals que ja exerceixen la Teràpia o bé aquells socis que pensen practicar-la en un futur i que, per tant, necessiten d’unes prestacions específiques.

A SEDIBAC Professional treballem per defensar la figura legal del Terapeuta Floral com a professió diferenciada i independent de qualsevol altra. En aquest sentit, hem realitzat fins ara (i pensem continuar realitzant) nombroses intervencions davant l’administració autonòmica i estatal.

Per pertànyer a SEDIBAC Professional cal estar associat a SEDIBAC. De moment, no és obligatori estar exercint com a Terapeuta Floral.

Quins són els avantatges de SEDIBAC Professional?

  • Tots els avantages de SEDIBAC, més:
  • Prestigi de formar part d’un col·lectiu seriós i compromès.
  • Possibilitat d’obtenir l’acreditació de Terapeuta Floral Professional per SEDIBAC Professional per als qui reuneixen els requisits establerts.
  • Benefici de la promoció i difusió de la Teràpia Floral davant l’opinió pública com a professió qualificada.
  • Suport, defensa i informació legal en tot moment (informes, dictàmens, testimonis, referències, certificacions, etc.).
  • Dret a ser inclòs al Llistat de Terapeutes Florals Acreditats de SEDIBAC que es difonen al web de l’associació, així com a Biocultura i altres certàmens (només Terapeutes Florals Acreditats). Possibilitat de participar com a terapeuta en la promoció Ticket-regal (només Terapeutes Florals Acreditats).
  • Descomptes especials en tallers i seminaris de formació oferts per SEDIBAC.
  • Accés gratuït a la supervisió de casos, presencial i on-line.
  • Accés preferent a totes les activitats organitzades per SEDIBAC.

Quins són els requisits per a pertànyer a SEDIBAC Professional?

L’únic requisit necessari per ser soci professional de SEDIBAC és estar registrat com a soci de SEDIBAC.

Per ser donat d’alta pots visitar-nos a la nostra seu a Barcelona. També pots omplir el formulari en línia. Ens posarem en contacte per a finalitzar els tràmits d’alta.

Quina és la quota de SEDIBAC Professional?

Els avantatges de pertànyer a SEDIBAC Professional (i les despeses que se’n deriven) originen una nova quota de 10€ trimestrals, que s’emetrà en un rebut apart al ja existent de 35€.